til hovedsiden

EngineeringLiterature

Hydraulikk & Pneumatikk
Hydraulics & Pneumatics

besøk våre sponsorer

Hovedsiden
Main page

Søk
Search

Ordbok
Dictionary

Lenker
Links

Bestill
Order

Om oss
About us

Hjelp
Help

Tom
Empty

Du er her: Hovedsiden > Bestill

Bøker til salgs

Litteratursøk

Konsulentarbeid

Konsulentsøk


Search Now:
In Association with Amazon.com

Kjøp disse bøkene til ditt eget bibliotek! Bestill ved å sende en e-post til oss. Vi sender da et pristilbud for akseptering.

For å bestille andre bøker du har funnet interessante, følg lenkene på referanselisten, eller velg en bokhandel eller bibliotek på lenkesiden.

Buy these books for your own library! Order by sending us an e-mail. We will then send you an offer to accept.

To order other books you have found interesting, follow the links on the reference list, or choose a bookstore or library on the links page.


Referanse
Reference

Språk og pris
Language and price

Stikkord
Keywords

Jacek S. Stecki (ed.), 1998,
"Total Contamination Control",
Fluid power net Pty Ltd, Australia
ISBN 0-646-35306-3

English, NOK 350,-

Contamination control
Filter selection
Design of a contamination control system
Modelling and simulation of a CCS
Wear
Cleanliness
Look it up in the category

John F. Blackburn, Gerhard Reethof & J. Lowen Shearer, 1960,
"Fluid power control",
Technology Press of M.I.T. & John Wiley and Sons, USA
LCCCN 59-6759

English, NOK 490,-
Sold

The fluid power classic!
Fluid properties
Fluid mechanics
Hydraulic control components
Control valves
System analysis and design
High pressure pneumatics
Look it up in the category

Andrzej Garbacik & Jacek S. Stecki (editors), 2000,
"Developments in fluid power control of machinery and manipulators",
Fluid power net publication, Poland
ISBN 83-86219-71-8

English, NOK 450,-

Future of fluid power
New trends
Modelling and tests
New applications
Look it up in the category

Harry Walton, 1969,
"The HOW and WHY of MECHANICAL MOVEMENTS",
Popular Science Publishing Company, New York, USA
LCCCN 68-31227

English, NOK 490,-

Mechanics and science made simple!
Look it up in the category


Litteratursøk

Literature search

Bestill et literatursøk ved å kontakte oss.

Order a literature search by contacting us.


 

Konsulentarbeid

Consultancy work

Bestill konsulentarbeid ved å kontakte oss. Ta en titt på vårt spesialfelt.

Order consultancy work by contacting us. Have a look at our specialist area


 

Konsulentsøk

Consultant search

Bestill et konsulentsøk ved å kontakte oss.

Order a consultant search by contacting us.


Ansvarlig: oyvind@haave.no

www.haave.no

© 2001 EngineeringLiterature| Hovedsiden | Søk | Ordbok | Lenker | Bestill | Om oss | Hjelp | Oversikt |
| Main page | Search | Dictionary | Links | Order | About Us | Help | Site map |
Last updated: tisdag, 2 oktober 2018