til hovedsiden

EngineeringLiterature

Hydraulikk & Pneumatikk
Hydraulics & Pneumatics

besøk våre sponsorer

Hovedsiden
Main page

Søk
Search

Ordbok
Dictionary

Lenker
Links

Bestill
Order

Om oss
About us

Hjelp
Help

Tom
Empty

Du er her: Hovedsiden > Søk > Bok-kategori (resultat)

Referanser
References

Bok
Book

Bok-kategori
Book category

Fagtidsskrift
Journal

Konferanselitteratur
Conference proceedings

Search Now:
In Association with Amazon.com

Tips:
Kopier forfatternavn eller tittel til Amazon søkeboksen over.

Tip:
Copy the author name or the title to the Amazon search box above

 

Velg kategori i tabellen nederst på siden for å få en ny liste.

Choose category in the table in the bottom of the page to get a new list.


Biblioteksreferanse | Library reference

Hägglunds Drives, 1997, "Powerful engineering", Hägglunds Drives, Mellansel, Sweden,
70 pages, -, English

Kategoritabell | Category table

Toppen av siden | Top of page

 

S.P. Timoshenko, J.N. Goodier, 1970, "Theory of elasticity", McGraw-Hill, New York, USA,
ISBN 0-07-085805-5
570 pages, 355 NOK, English

Kategoritabell | Category table

Toppen av siden | Top of page

 

Harry Walton, 1969, "The how and why of mechanical movements", Popular Science Publishing Company, New York, USA,
LCCCN 68-31227
300 pages, -, English

Kategoritabell | Category table

Toppen av siden | Top of page

 

Det var 3 bøker i kategorien mekanikk generell.


 

Ansvarlig: oyvind@haave.no

www.haave.no

© 2001 EngineeringLiterature| Hovedsiden | Søk | Ordbok | Lenker | Bestill | Om oss | Hjelp | Oversikt |
| Main page | Search | Dictionary | Links | Order | About Us | Help | Site map |
Last updated: tisdag, 2 oktober 2018