til hovedsiden

EngineeringLiterature

Hydraulikk & Pneumatikk
Hydraulics & Pneumatics

besøk våre sponsorer

Hovedsiden
Main page

Søk
Search

Ordbok
Dictionary

Lenker
Links

Bestill
Order

Om oss
About us

Hjelp
Help

Tom
Empty

Du er her: Hovedsiden > Om oss > Fagfelt

Kontakt
Contact

Fagfelt
Technological area

Historie
History

Vår spesialitet er overføring av effekt med hydrauliske, pneumatiske og mekaniske systemer - og de elektriske grensesnittene til disse systemene.
Alt fra
grunnleggende kunnskap, via måleteknikk og systemkonstruksjon til dynamisk analyse med numerisk simulering og matematisk modellering.

Our speciality is power transmission by hydraulic, pneumatic and mechanical systems - and the electrical interfaces to these systems.
Everything from
basic knowledge, by measuring techniques and system construction to dynamic analysis with numerical simulation and matematical modeling.


Ansvarlig: oyvind@haave.no

www.haave.no

© 2001 EngineeringLiterature| Hovedsiden | Søk | Ordbok | Lenker | Bestill | Om oss | Hjelp | Oversikt |
| Main page | Search | Dictionary | Links | Order | About Us | Help | Site map |
Last updated: tisdag, 2 oktober 2018